Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εργαζόμενων επαγγελματιών. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ηγετικών στελεχών ικανών να δρουν ως καταλύτες αλλαγής, εμφυτεύοντας νέες ιδέες στους οργανισμούς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο με ξεχωριστό ακροατήριο στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 έτη. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα περιόδους διάρκειας δύο μηνών. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Μαθήματα των 3,5 ή 4 πιστωτικών μονάδων ολοκληρώνονται μέσα σε 28 διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αριθμό μαθημάτων 2 πιστωτικών μονάδων που ολοκληρώνονται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών.

Τις πρώτες επτά περιόδους οι φοιτητές συμπληρώνουν 57 πιστωτικές μονάδες που αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τους δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη. Από την όγδοη μέχρι την δέκατη περίοδο οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μαθήματα που αντιστοιχούν με 12 πιστωτικές μονάδες από κατάλογο μαθημάτων, ο οποίος καλύπτει όλους τους κλάδους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να προσαρμόσουν το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις επαγγελματικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Η τελευταία περίοδος του Προγράμματος αφιερώνεται στην εκπόνηση της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Μελέτης (21 πιστωτικές μονάδες). Αναμένεται από τους φοιτητές να προσεγγίσουν ένα επιχειρηματικό πρόβλημα από τη βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τη γνώση που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Η εφαρμοσμένη επιχειρηματική μελέτη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέρη του Προγράμματος. Μέσω αυτής της προσπάθειας καλούνται οι φοιτητές να επιδείξουν την ικανότητά τους να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και να ηγηθούν των οργανισμών τους στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Πρόγραμμα Σπουδών
YEAR 1: Terms/Courses ECTS
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Εισαγωγή στη Λογιστική 1
Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 3.5
Ηγεσία και Διοίκηση Οργανισμών 4
Νοέμβριος – Δεκέμβριος
Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 4
Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων 3.5
Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 4
Επιχειρησιακή Διοίκηση 3.5
Μάρτιος – Απρίλιος
Διοίκηση Μάρκετινγκ 4
Μέθοδοι για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 3.5
Μάϊος – Ιούνιος
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4
Χρηματαγορά και Επενδύσεις 4
YEAR 2: Terms/Courses ECTS
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Διοικητική Λογιστική 3.5
Στρατηγική Διοίκηση 4
Νοέμβριος – Δεκέμβριος
Κοινωνική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Ηθική 2
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 4
Επιχειρηματικότητα
Μάρτιος – Απρίλιος 4
Μαθήματα Επιλογής 6
Μάϊος – Ιούνιος 3.5
Μαθήματα Επιλογής 6
Μάϊος – Αύγουστος
Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη 21

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Επιτάχυνση Επιχειρηματικής Αξίας Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τραπεζική Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακή Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Εταιρική Διακυβέρνηση Από τη Θεωρία στην Πράξη
Δημιουργικότητα και Καινοτομία Διαχείριση Αλλαγής
Δημιουργικότητα και Οργανισμοί Διαχείριση της Διαφορετικότητας
Διαχείριση Κρίσεων Διαπραγματεύσεις
Αναλύσεις Δεδομένων για Διαχειριστές Διοίκηση Πωλήσεων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ Διοίκηση Υπηρεσιών