Διοικητικό Προσωπικό Προγράμματος ΜΒΑ

Γεωργία-Δανάη Βάρδα, Operations Officer [email protected]
Πέτρος Καρύδης, Operations, Finance and Admissions Officer
Βασιλική Σαββοπούλου, External Relations Officer [email protected]