Πρόσληψη Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου

Επαγγελματικός Τίτλος στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για φοιτητές/τριες του Προγράμματος ΜΒΑ
1 Φεβρουαρίου, 2023
Διαπίστευση από τον διεθνή οργανισμό AACSB για τη Σχολή μας!
9 Ιουνίου, 2023