Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης Εισδοχής 2021
Μέγεθος ακροατηρίου
25
Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ
12
Μέσος όρος ηλικίας
25
Μέσος όρος ετών εργασιακής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης
  3

 

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης Εισδοχής 2021
Μέγεθος ακροατηρίου
26
Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ
  4
Μέσος όρος ηλικίας
32
Μέσος όρος ετών εργασιακής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης
10

 

Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης Εισδοχής 2021
Μέγεθος ακροατηρίου
25
Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ
  0
Μέσος όρος ηλικίας
32
Μέσος όρος ετών εργασιακής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης
10