Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του Προγράμματος ΜΒΑ (Πλήρους Φοίτησης ή Μερικής Φοίτησης) ανέρχεται στις €10,250.00. Οι πληρωμές γίνονται σε τακτική βάση, κάθε 2 μήνες, και πάντα βάσει των μαθήματων στα οποία ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται για να παρακολουθήσει.

Μαθήματα βαρύτητας 4 ή 3,5 πιστωτικών μονάδων ECTS κοστίζουν €550 και μαθήματα βαρύτητας 2 πιστωτικών μονάδων ECTS κοστίζουν €275. Συνήθως, οι φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης εγγράφονται σε 2 μαθήματα βαρύτητας 4 ή 3,5 πιστωτικών μονάδων ECTS ανά δίμηνο και οι φοιτητές του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης σε 4 μαθήματα βαρύτητας 4 ή 3,5 πιστωτικών μονάδων ECTS ανά δίμηνο. Η διπλωματική εργασία ΜΒΑ που εκπονείται κατά την τελευταία περίοδο σπουδών κοστίζει €350.