Γενικές Πληροφορίες

 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως τριπλή αποστολή της την παροχή σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κύπρου και τη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας στο ευρύ πεδίο των ιατρικών επιστημών. Παράλληλα, η Ιατρική Σχολή στοχεύει στη συνεχή αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών της, των ερευνητικών της δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και μεθόδους της ιατρικής εκπαίδευσης, τις εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη και τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας και περίθαλψης της Κυπριακής κοινωνίας.