Όνομα   Θέση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
(2289-)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Συντονίστρια Ιατρικής Σχολής
Νικολέτα Πισσαρίδη Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου 3612 [email protected]
Γραμματεία Κοσμητείας
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
Βελούδη Κάτια Λειτουργός Πανεπιστημίου 4043 [email protected]
Γεωργίου Χρύσω Γενικός Γραφέας (Οικονομικά Θέματα) 5208 [email protected]
Δρουσιώτη Ηλιάνα Γενικός Γραφέας 5225 [email protected]
Κολιού Μάρω Γενικός Γραφέας 4157 [email protected]
Μακρή Μαρία Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός 5258 [email protected]
Χατζηλάρκου Γρηγόρης Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Στήριξη Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) 5272 [email protected]
Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικής Σχολής
Νικολάου Γαβριήλ
Βοηθός Μηχανογράφησης
4402 [email protected]
Παναγιώτου Σάββας
Τεχνικός Μηχανικός(Ιατρικά Μηχανήματα)
5214 [email protected]