Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εξωτερικές μετεγγραφές. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, η Ιατρική Σχολή θα προσφέρει 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 2ο έτος σπουδών και 2 θέσεις για μετεγγραφή στο 4ο έτος σπουδών.