Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, μια από τις πιο αλματωδώς αναπτυσσόμενες σχολές διεθνώς. Η Σχολή λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στην υψηλού επιπέδου βασική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών, στην πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η Ιατρική Σχολή του ΠΚ είναι η πρώτη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε με επιτυχία μετά από αξιολόγηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), βασισμένη στα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation fοr Medical Education – WFME). Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο υψηλό επίπεδο της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης από τον Οκτώβριο του 2018, πριν την απονομή των πτυχίων της Σχολής στους πρώτους της αποφοίτους τον Ιούνιο του 2019, γεγονός που αναγνώρισε η διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) κατά την επίσκεψή της για αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο.

Όραμα, όχι μόνο δικό μου αλλά και όλου του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, είναι η Ιατρική Σχολή να έχει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης και της έρευνας ολόκληρης της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής αλλά και να εδραιωθεί ανάμεσα στις καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Συγχρόνως, η προσφορά κλινικού έργου από τα μέλη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) καθώς και η στενή συνεργασία τους με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, είναι εξαιρετικής σημασίας για τα δημόσια νοσηλευτήρια σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία και λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών σε σωστή βάση θα είναι το σημαντικότερο βήμα. Από κοινού με την πρόσφατη ένταξη των ακαδημαϊκών ιατρών της Ιατρική Σχολής του ΠΚ στο ΓεΣΥ, οι πανεπιστημιακές κλινικές αναμένεται να μεγιστοποιήσουν τόσο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής όσο και τα οφέλη της κοινωνίας και των ασθενών.

Όλοι εσείς, οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, ξεκινάτε ένα ταξίδι, με αρωγούς το διδακτικό μας προσωπικό και πυξίδα ένα πρωτοποριακό και εντατικό πρόγραμμα σπουδών, από το οποίο θα αποκτήσετε μια σφαιρική και άριστη κατάρτιση, απαραίτητη για κάθε πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χάρτη της Ιατρικής επιστήμης. Οι ακαδημαϊκοί της Σχολής, καταξιωμένοι επιστήμονες με διεθνείς διακρίσεις, που βρίσκονται στην πιο δημιουργική φάση της σταδιοδρομίας τους, θα είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουν σ’ αυτό το ταξίδι. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού, στόχος μας είναι η δημιουργία άξιων νέων επιστημόνων, ικανών να ασκήσουν το ύψιστο λειτούργημα της Ιατρικής.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον είναι πολυάριθμες, όμως με συνεργασία, διαρκή προσπάθεια και προσήλωση στον στόχο, μπορούμε να οδηγήσουμε τη Σχολή στη θέση που ονειρευόμαστε.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτής Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής

   κ.Χατζηγεωργίου