Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες που αφορούν στα θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας, προσωπικής καθοδήγησης, κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης, στέγασης, φοιτητικών δραστηριοτήτων κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.