Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, το Εγχειρίδιο Φοιτητή/Φοιτήτριας και οι Κανόνες Σπουδών της Ιατρικής Σχολής βρίσκονται αναρτημένα στην Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Tο Τμήμα μου).

 
Υπηρεσίες διαδικτύου: