• Πώς γίνεται η εισδοχή φοιτητών στην Ιατρική Σχολή; Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στο σύνδεσμο Εισδοχή Προπτυχιακών Φοιτητών.
  • Ποια είναι η δομή του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και ποια μαθήματα περιλαμβάνει; Η δομή του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής καθώς και τα μαθήματα που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο έντυπο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής.
  • Ποια είναι η διαδικασία για μετεγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής; Η διαδικασία για μετεγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής βρίσκεται στο σύνδεσμο Εξωτερικές Μετεγγραφές.
  • Υπάρχουν δίδακτρα για το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στην Ελληνική γλώσσα; Η φοίτηση είναι δωρεάν για το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στην Ελληνική γλώσσα.
  • Προσφέρεται το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στην Αγγλική γλώσσα; Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στην Αγγλική γλώσσα βρίσκεται υπό ανάπτυξη.
  • Υπάρχουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ιατρική Σχολή αυτή τη στιγμή; Ναι υπάρχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ” MSc Programme – PRECISION MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE ” και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
  • Υπάρχει τρόπος εισδοχής στην Ιατρική Σχολή για δεύτερο πτυχίο από φοιτητές που κατέχουν ήδη πρώτο πτυχίο; Ναι υπάρχει Δεύτερο Πτυχίο – Medical School