Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Το Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Σχολής, αναπτύσσοντας και συστήνοντας στρατηγικές που σχετίζονται με την ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή της Σχολής. Σε συνεργασία με το Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, η Σχολή στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα, την υποστήριξη των φοιτητών, τη διασφάλιση της ποιότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη της στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Σχολή στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών της Σχολής με την παγκόσμια εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας με κορυφαίους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, των οποίων η τεχνογνωσία, οι δεξιότητες και η εμπειρία θα είναι επωφελείς για τη Σχολή και θα προσθέσουν αξία στη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία που παρέχεται στους φοιτητές.

Διεθνές Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Δρ. Amulya K. Saxena
Δρ. Claudio L. A. Bassetti
Δρ. Chris T. Derk
Δρ. Ανδρούλλα Ευστρατίου
Δρ. Αριστομένη Εξαδάκτυλο
Δρ. Γεώργιος Χρούσο
Δρ. Δημήτριος Μπούμπα
Δρ. Νικόλας Γρηγοριάδη
Δρ. Πέτρος Κουτράκη
Δρ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Δρ. Γεράσιμος Φιλιππάτο