Κοσμήτορας (Προσωρινός)
Καθηγητής Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Μέλη

Καθηγήτρια Αντωνιάδου Αναστασία
Καθηγητής Γιάλλουρος Παναγιώτης
Καθηγητής Γκράβας Σταύρος
Καθηγητής Δέλτας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ζαχαρίου Ζαχαρίας
Καθηγητής Πνευματικός Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νικολόπουλος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Αρτεμιάδης Αρτέμιος
Επίκουρη Καθηγήτρια Γιάλλουρου Αννέζα
Επίκουρος Καθηγητής Γούβας Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Διέτης Νικόλας
Επίκουρος Καθηγητής Ζης Παναγιώτης
Επίκουρη Καθηγήτρια Κολιού Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Αναστασία
Επίκουρος Καθηγητής Μπαργιώτας Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Παρπέρης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Χατζηττοφής Ανδρέας
Λέκτορας Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη
Λέκτορας Δημητρίου Νικολέττα
Λέκτορας Καδόγλου Νικόλαος

Εκπρόσωποι φοιτητών
Γερμανός Ορέστης
Σύκαλλος Κωνσταντίνος
Δημητρίου Μιχάλης
Θεοδώρου Θεόδωρος
Καλούδη Ραφαήλια Μαρία
Παπαπέτρου Άντρια
Ρούσου Χριστίνα