Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής είναι εξαετές με έδρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία και τα συνδεδεμένα ή προσαρτημένα σε αυτό νοσοκομεία. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων ιατρών, οι οποίοι, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά από ένα προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου ή και αλλού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της δια βίου μάθησης και της αριστείας στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής με επίκεντρο τον ασθενή. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι/ες να ασκήσουν την ιατρική στον 21ο αιώνα, μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών, με τη σφραγίδα της Ακαδημαϊκής Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Φάση Ι ένα έτος προπαρασκευαστικών σπουδών (βασικές θετικές και θεωρητικές επιστήμες)
Φάση ΙΙ δύο έτη διασυνδεδεμένων σπουδών στις βασικές ιατρικές και κλινικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και ανάλυσης συμπεριφοράς
Φάση ΙΙΙ τρία έτη κλινικών σπουδών

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι η Ελληνική με δυνατότητα χρήσεως της Αγγλικής γλώσσας όταν κρίνεται απαραίτητο.

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί καταξιωμένες πρακτικές ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στην ενοποίηση των καλύτερων στοιχείων δοκιμασμένων και καθιερωμένων προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Ιατρικών Σχολών, προσαρμοσμένη πάντοτε στις ανάγκες και στο περιβάλλον της Κύπρου.

Εκτός από τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτική ύλη), μέσω του Επιλεγόμενου Θέματος οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία, από το πρώτο έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, να επιλέξουν θέματα που βρίσκονται κοντά στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Έτσι έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με ερευνητές του Πανεπιστημίου και του Κυπριακού Συστήματος Υγείας και να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές και φοιτήτριες της Φάσης Ι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής σε άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πιστωτικές Μονάδες

1ο έτος σπουδών 2ο έτος σπουδών 3ο έτος σπουδών 4ο έτος σπουδών 5ο έτος σπουδών 6ο έτος σπουδών
60 60 60 60 60 60

Χώροι Διεξαγωγής Μαθημάτων

Τα μαθήματα των τριών Φάσεων του προγράμματος σπουδών διεξάγονται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) εκτός από κάποια μαθήματα της Φάσης I τα οποία διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη.

Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται στα ακόλουθα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα:

  • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
  • Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
  • Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ
  • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
  • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
  • Κέντρα Υγείας Λευκωσίας