Η εισδοχή φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής γίνεται:
  • με Παγκύπριες Εξετάσεις
  • βάσει Ειδικών Κριτηρίων (Παγκύπριες Εξετάσεις)
  • βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
  • βάσει Διεθνών Εξετάσεων       

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.