Εκτύπωση
Έντυπο: Άτομο με Αναπηρία; Διεκδίκησε τα Δικαιώματά σου! (pdf)
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο
 
Το Κέντρο παρέχει στήριξη και βοήθεια στους φοιτητές για διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τις πιέσεις της ακαδημαϊκής και προσωπικής τους ζωής. Συχνές ανησυχίες αφορούν θέματα όπως άγχος, στρες, διάθεση και κατάθλιψη, προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σχέσεις, απώλειες όπως πένθος ή χωρισμός, καθώς και ακαδημαϊκές δυσκολίες και προσωπικές ή επαγγελματικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τους φοιτητές με αναπηρία ή με ειδικές δυσκολίες μπορεί να απασχολούν και θέματα ταυτότητας, αυτό-αποτελεσματικότητας, καθώς και πρακτικά ζητήματα.
 
Οι βραχυπρόθεσμες συναντήσεις για συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία προσφέρονται σε χώρο ασφαλή, εχέμυθο, και προσβάσιμο σε άτομα αναπηρίες (ΑμεΑ). Για άτομα με επιπρόσθετες ανάγκες για εξειδικευμένη αξιολόγηση ή ιατρικές υπηρεσίες, διευθετούνται οι κατάλληλες παραπομπές σε άλλες δομές στην κοινότητα.
 
Το Κέντρο διοργανώνει επίσης παρουσιάσεις, εργαστήρια, και συζητήσεις για επίκαιρα θέματα, και διεξάγει εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ευημερία. Στο κέντρο νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για θέματα διαφορετικότητας και μη-διάκρισης, και φροντίζουμε να συμπεριλαμβάνονται ή να ενσωματώνονται στις δραστηριότητες και στα προγράμματά μας.
 
Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες δικαιούνται ανάλογες διευκολύνσεις στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους σπουδών. Εφόσον ο φοιτητής/τρια το επιθυμεί, μπορεί να γίνει ενημέρωση προς το Τμήμα όπου φοιτά ώστε να διευθετηθούν οι ανάλογες ειδικές διευκολύνσεις. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις διευκολύνσεις, καθώς και για επιδόματα ή οικονομική στήριξη μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Λειτουργό (Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου, τηλ. 22894052).
 
Μπορείτε να δείτε τη Διαδικασία για τη Στήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) στην αντίστοιχη σελίδα του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης.
 
Μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν άτομα με ειδικές δυσκολίες:
 
 
 
kysoa-logo
 

τηλ. 22318465, 22311602
 
POT  

τηλ. 22813382
OPAKlogoGR

τηλ. 22 496494 
 OKK
 
 
τηλ. 22 464196
 
mscyprus

τηλ. 22590949, 25573661
dyslexia

τηλ. 22319411/2
adhd support logo small

τηλ. 22446592
autism

τηλ. 25343462
 
 
 
 
 
 
AAPDAA 
(Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 
 
τηλ. 22405500/501