Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της νεοϊδρυθείσας Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2003, ενώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα άρχισε τον Iανουάριο του 2005. Η Μηχανολογία και Κατασκευαστική είναι ένας τομέας, ο οποίος αποτελεί μέρος σχεδόν κάθε πτυχής της καθημερινής ζωής και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η αποστολή και το όραμα του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική σε μηχανικούς που θα ηγηθούν στον τομέα τους, να επιτύχει αριστεία στην έρευνα και καινοτομία και να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας μας.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής, το οποίο προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές. Η έρευνα και οι καινοτομίες επιτυγχάνονται σ' ένα περιβάλλον, το οποίο προάγει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής στελεχώνεται από διακεκριμένους και έμπειρους ακαδημαϊκούς, με ειδικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους υψηλής ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά, επίσης, για να δημιουργεί επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να προωθούν καινοτόμες ιδέες, με σκοπό να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία .