Μάιος 2022

11 Μαΐου, 2022

Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα

Προκύρηξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα   Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30μμ.
6 Μαΐου, 2022

Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022

Θέση Ερευνητικής Απασχόλησης στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής  για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022  
X