Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογία και Κατασκευαστικής

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1

2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

 
 
Γραμματεία Τμήματος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαθέσιμες Μέρες και Ώρες Ακαδημαϊκών
 
 
Διαθέσιμες Μέρες και Ώρες Ακαδημαϊκών
 
 
             Όνομα Ακαδημαϊκού                                                                         Διαθέσιμες Μέρες και ώρες γραφείου                           Τηλ Επικοινωνίας                     Τοποθεσία          
 
  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή    
Βασίλειος Βαβουράκης         11:00-13:00 22894526 GP505, Green Park
Ιωάννης Γιαπιντζάκης  10:30-12:00      10:30-12:00   22892283 GP511, Green Park
Δημοκράτης Γρηγοριάδης  16:30-18:00      16:30-18:00   22894453 GP109, Green Park
Ματθαίος Ζέρβος          9:00-18:00 22894523 ΛΑ205/Λ003, Λατσιά
Ιωάννης Ιωάννου      12:00-14:00     22892217 GP102, Green Park
Σταύρος Κάσινος  11:00-12:00      11:00-12:00   22892296 ΝΗΡΕΑΣ
Θεοδώρα Κρασιά    9:00-11:00      12:00-14:00* 22892288 ΛΑ202, Λατσιά* - GP501 Green Park
Ανδρέας Κυπριανού  15:00-17:00         22892294 ΧΩΔ 2, Κεντρικά Κτήρια
Θεοδώρα Κυράτση  10:00-12:00         22892267 GP510, Green Park
Λούκας Λουκά        14:00-16:00   22892279 GP508, Green Park
Ντένις Πολίτης  10:00-12:00      10:00-12:00   22892256 GP512, Green Park
Κλάους Ρέμπχολτς      15:00-17:00  7:30-9:00   22892282 GP509, Green Park
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος    14:00-16:00       22892238 GP507, Green Park
Δημήτριος Τζεράνης        9.30-11.30   22893511 GP206, Green Park
Ευτύχιος Χριστοφόρου      9:00-11:00     22892195 GP503, Green Park