Το τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ο σκοπός του προγράμματος επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην σύγχρονη γνώση και στις τεχνικές της γρήγορα εξελισσόμενης και ιδιάζουσας σημασίας για την κοινωνία περιοχή της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η έρευνα και η καινοτομία ενθαρρύνονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, των φοιτητών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού. Πλήρης και μερικές υποτροφίες δίδονται από το Πανεπιστήμιο στους καλύτερους νέο-εισερχόμενους φοιτητές.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μία από τις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα και οι οποίες είναι:

  • Συστήματα Ενέργειας,
  • Κατασκευαστική και
  • Bιοϊατρική Μηχανική

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 2 χρόνια και περιλαμβάνει τόσο παρακολούθηση μαθημάτων (64 πιστωτικές μονάδες, 8 μαθήματα) όσο και ερευνητική εργασία (56 πιστωτικές μονάδες). Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε κάποια από τις ερευνητικές περιοχές του τμήματος με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία ή σε ερευνητικούς οργανισμούς. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών συνοψίζεται στο πίνακα:

 
 

 Πρόγραμμα Σπουδών Μάστερ (M.Sc.) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 541        Αυτοματοποίηση Κατασκευαστικών Διεργασιών
 8
ΜΜΚ 524        Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων
 8
ΜΜΚ 518        Θεωρία για Εφαρμογές Ροής Ασυμπίεστων Νευτωνικών και μη-Νευτωνικών Ρευστών
 8 ΜΜΚ 512        Προχωρημένη Θερμοδυναμική  8
ΜΜΚ 531        Μηχανική Συνεχών Μέσων  8 ΜΜΚ ...            Μάθημα Επιλογής  8
MMK 705        Έρευνα Διατριβής Ι  6 MMK 706         Έρευνα Διατριβής ΙΙ  6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MMK 707        Έρευνα Διατριβής ΙΙΙ 14 MMK 708          Έρευνα Διατριβής IV 30
ΜΜΚ ...           Μάθημα Επιλογής 8    
ΜΜΚ ...           Μάθημα Επιλογής 8    
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 
 

 

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής που δίνονται από το πρόγραμμα ή μαθήματα που προσφέρονται από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ή του Πανεπιστημίου.

 
Μαθήματα Επιλογής
   
Κωδικός  Μαθήματος                             
Όνομα Μαθήματος                             
 
  Π.Μ
                                                                                            
ΜΜΚ 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας      
  8
ΜΜΚ 517 Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας
  8
MMK 523 Επεξεργασία Σήματος                     
  8
ΜΜΚ 525 Ανάλυση και Έλεγχος Ρομποτικών και Αυτόνομων Συστημάτων   8
ΜΜΚ 532 Βιοϋλικά στη Μηχανική Ιστών και την Αναγεννητική Ιατρική   8
ΜΜΚ 533 Εφαρμογές Μηχανικής Ακουστικής στη Βιομηχανία και Βιοϊατρική   8
ΜΜΚ 535 Ιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση με Υπερήχους
  8
MMK 551 Μη γραμμική Μηχανική Στερεών Σωμάτων και Κατασκευών
  8
   
 
 
Άλλα Μαθήματα επιλογής
(στα Αγγλικά)
 
 
 
Κωδικός  Μαθήματος  Όνομα Μαθήματος
 
  Π.Μ
 
MME 507 Technical Writing and Speaking  
  8
MME 539 Nonlinear Mechanics & Modelling of Solids  
MME 553 Surface Engineering   8
MME 554 Characterization Techniques of Bulk and Nano-Materials   8
MME 555 Polymers in Medical Applications   8
MME 557 Polymer Nanocomposites   8
MME 558 Fundamentals of Ceramics I   8
MME 559 Fundamentals of Ceramics II   8
MME 562 Semiconductor Processing Technology   8
MME 563 Materials Physics   8
MME 564 Nanomechanics   8
MME 565 Physical Principles, Design and Fabrication of MEMS   8
MME 566 Advanced Semiconductor Materials and Nanodevices   8
MME 567 Materials for Energy Production, Storage and Conversion   8
     

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε στον συντονιστή του  προγράμματος, Επ. Καθηγητή Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος ( +357 2289 2238 )

Για πληροφορίες σχετικά με της ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματος, κα Λουκία Χριστοδούλου ( +357 22892280 )