Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών|Περιγραφή μαθημάτων|Προσφερόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι|Υποτροφίες - Εργοδότηση|Έντυπα και Έγγραφα


 

Υποτροφίες και Εργοδότηση για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο Τμήμα

 

  • Υποτροφίες «Πράξανδρος» σε φοιτητές μάστερ (πλήρεις: δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000 και μερικές: πλήρης κάλυψη διδάκτρων).
  • Υποτροφίες «Ευαγόρας» σε διδακτορικούς μάστερ (πλήρεις: δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000 και μερικές: πλήρης κάλυψη διδάκτρων).
  • Άλλες υποτροφίες (ανακοινώνονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο…………………….).
  • Εργοδότηση ως «Βοηθός Διδασκαλίας» (στήριξη των φοιτητών με επίλυση προβλημάτων, διόρθωση κατ’ οίκον εργασιών, εργαστήρια κλπ.
  • Εργοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα (ανακοινώνονται στο σύνδεσμο………………..)