Εκπρόσωποι Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή
 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Υπεύθυνος/η Σεμιναρίων
 
Υπεύθυνος/η Χώρων
 
Υπεύθυνος/η Ασφάλειας
 
Υπεύθυνος/η Βιβλιοθήκης
 
Υπεύθυνος/η Ιστοσελίδας
 
Επιτροπή Πρακτικής Ασκησης
 
Επιτροπή Κινητικότητας Φοιτητών και Διεθνών Σχέσεων
 
Επιτροπή Προβολής Τμήματος
Λουκάς Λουκά (Συντονιστής)
Δημοκράτης Γρηγοριάδης
Θεοδώρα Κυράτση (ως Πρόεδρος Τμήματος)
 
Επιτροπή Επιχειρησιακού Πλάνου
Λουκάς Λουκά (Συντονιστής)
Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου
Θεοδώρα Κυράτση (ως Πρόεδρος Τμήματος)