Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών |Περιγραφή μαθημάτων|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Έντυπα και Έγγραφα


Διπλωματική Εργασία

Γενικά

Μία  Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από ένα τελειόφοιτο φοιτητή είτε από μια ομάδα φοιτητών (capstone design), κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του έβδομου και όγδοου εξαμήνου των σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Κάθε ΔΕ οφείλει να περιέχει επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναμης μελέτης και παραγωγικότητας (στοιχεία πρωτοτυπίας, με την ευρεία έννοια του όρου). Η ΔΕ μπορεί να έχει θεωρητικό ή πρακτικό χαρακτήρα ή και συνδυασμό αυτών των δύο. Μία ΔΕ δύναται να συνίσταται, π.χ., σε συνθετική εφαρμογή υπαρχουσών τεχνικών, επέκταση γνωστών μεθόδων στους τομείς θεωρίας, λογισμικού, υλικού ή εφαρμογών, κατασκευή πρωτότυπου συστήματος, αντιμετώπιση θεωρητικών προβλημάτων, συλλογική επισκόπηση ή μελέτη μιας θεωρητικής ή πρακτικής περιοχής κ.λ.π.

Κατάθεση και Ανακοίνωση Θεμάτων

Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού καταθέτει στο Τμήμα αριθμό θεμάτων ΔΕ και τίτλο για κάθε μία. Ο Συντονιστής ΔΕ συγκροτεί τον κατάλογο των κατατεθέντων θεμάτων ΔΕ, που ανακοινώνεται στους φοιτητές.

Ανάληψη Θεμάτων

Κάθε φοιτητής οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση θέματος ΔΕ, κατόπιν συναντήσεων εντός καθορισμένης περιόδου, με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν προτείνει θέματα της προτίμησής του. Μέσω διαδικασίας καταγραφής των προτιμήσεων, ο φοιτητής εξασφαλίζει τη συγκατάθεση ενός μέλους για να τον επιβλέψει. Το μέλος αυτό αποτελεί τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ. Με την εξασφάλιση θέματος, ο φοιτητής συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής, που περιλαμβάνει τον τίτλο του θέματος. Το Έντυπο Εγγραφής προσυπογράφεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ του φοιτητή και κατατίθεται στο Τμήμα.

Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Το αναλυτικό εντύπο για την ορθή συγγραφή διπλωτικής εργασίας καταχωρείται στην ιστοσελίδα του τμήματος στα ''  Έντυπα και  Έγγραφα '' σε αντίθετη περίπτωση πατήστε εδώ.

 

Ενδεικτικά Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

KAΘΗΓΗΤΗΣ                       
 
ΘΕΜΑΤΑ    
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΝΤZΑΚΗΣ
 
 
 
Χρήση του Συστήματος Μικροτομογραφίας Ακτίνων-Χ για το χαρακτηρισμό της Μικροδομής Υλικών 
 
Σύνθεση λεπτών υμενίων με τη μέθοδο ιοντοβολής (DC / RF Sputtering)
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διάταξης για πυροσυσσωμάτωση κεραμικών υλικών με μικροκύματα
 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικού Ψύκτη για Ψύξη Φραπέ/Αναψυκτικών
 
Resistive switching in metal-insulator-metal memory cells,  (Αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση κυψελών μνήμης MIM)
 
Χρήση μικροκυμάτων για επεξεργασία υλικών
 
Διασύνδεση οργάνων σε Η/Υ με χρήση LabView για τη διεξαγωγή μετρήσεων φαινομένων μεταφοράς σε ένα κρυογενικό
σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος με αέριο ήλιο 
 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικών για Αξιοποίηση Διαφεύγουσας Ενέργειας ή Ψύξη
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη θερμοηλεκτρικής συσκευής για ψύξη 
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικής διάταξης μέτρησης πυκνότητας υλικών 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΝΟΣ
 
 
 
 
 
How device and patient factors affect aerosol deposition in the mouth throat./   Η επίδραση χαρακτηριστικών της συσκευής εισπνευστήρα και του τρόπου χρήσης στην εναπόθεση αεροζόλ στη στοματική και φαρυγγική κοιλότητα
 
Using a standard mouth-throat model for simulations of regional aerosol deposition in the tracheo-bronchial tree. / Προσομοιώσεις τοπικής εναπόθεσης αεροζόλ στο τραχειοβρογχικό δένδρο με τη χρήση χρήση μοντέλου για τους εξω-θωρακικούς αεραγωγούς.  
 
Generation of an anatomically based three dimensional model of the conducting airways (προβλέπει κώδικα σε Matlab)/ Αναπαραγωγή ενός ανατομικά ακριβούς τρισδιάστατου μοντέλου του αναπνευστικού συστήματος
 
In silico comparison of deposition in healthy vs diseased (COPD, asthma) airways / Εναπόθεση σωματιδίων σε υγιές αναπνευστικό σύστημα ή σε  αναπνευστικό σύστημα με χρόνια πάθηση (άσθμα, COPD): υπολογιστική μελέτη
 
Inhaler positioning by the patient during the administration of asthma medicine, how important is it? A computational fluid dynamics study 
 
Numerical experiments in turbulent flow with the Particle Representation Model (PRM)”.
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
 
 
 
 
 
 
Synthesis and characterization of semiconductor nanowires 
 
Synthesis of nanowires for energy related applications 
 
Αναπτυξη νανονηματων για αισθητηρες 
 
Αναπτυξη νανονηματων για αποθηκευση ενεργειας
 
Fabrication and cyaracterisation of Gratzel solar cells 
 
Synthesis of semiconductor nanowires for solar cells 
 
Hydrofoil boat 
 
Solution processing of n-type and p-type semiconductors
 
Growth of metal oxide semiconductor Nanowires
 
Τhermoelectric property measurements of semiconductor nanowires  
 
Synthesis of n-type semiconductor films by wet chemical processing for solar cells 
 
Synthesis of p-type semiconductor films by wet chemical processing for solar cells
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
 
 
 
 
 
Πολυμερικές ίνες σε συνδυασμό με δομικά υλικά. (σε συνεργασία με Δρ. Ι. Ιωάννου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) 
 
Παραγωγή πολυμερικών ινών με την μέθοδο solution blow spinning. (κατασκευαστικό project)
 
Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυμερικών ινών με ενσωμάτωση νανοσωματιδίων του τύπου Fe3O4/SiO2»
 
Νανοσύνθετες πολυμερικές ινώδεις μεμβράνες με δυνατότητα χρήσης σε καταλυτικές εφαρμογές
 
Πολυμερικά υδροπλέγματα με ικανότητα δέσμευσης μεταλλοϊόντων από υδατικά μέσα
 
Electrospun membranes for tissue engineering applications
 
Polymer Nanocomposites for catalytic applications
 
Electrospun polymer membranes in wastewater treatment
 
Fabrication of oriented electrospun polymer-based fibers 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Theoretical and computational study of metastructures 
 
Energy Harvesting from vibrating structures (experimental/computational)
 
Damage detection using ultrasound (experimental/computational)
 
Statistical analysis of e-mobility (theoretical)
 
Vibration Harvesting
 
Damage Detection
 
Robust statistical data model for degradation of photovoltaic modules
 
Robust statistical data model for structural damage  detection under varying environmental conditions
 
Statistics of structures
 
Experimental set up for balancing
 
Delaying embedding for non-linear identification
 
 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΑΤΣΗ
Ανάπτυξη και Μελέτη Θερμοηλεκτρικών Υλικών
 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διάταξης για Χαρακτηρισμό Θερμοηλεκτρικών Γεννητριών
 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικής Γεννήτριας για Αξιοποίηση Διαφεύγουσας Θερμότητας
 
Χαρακτηρισμός και Κατεργασία Φυσικών Υλικών με Στόχο Εφαρμογές Δέσμευσης CO2. 
 
 
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ
Βελτιστοποίηση και έλεγχος μηχανισμού κλειστής αλυσίδας
 
Μηχανισμός κλειστής κινηματικής αλυσίδας για αποκατάσταση άνω άκρων
 
Σχεδιασμός και κατασκευή υβριδικού ποδηλάτου
 
Βελτίωση σχεδίασης με τη χρήση απτικών διεπιφανειών
 
Ανάλυση, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υβριδικού Ποδηλάτου 
 
Χαρακτηρισμός Κίνησης Άνω Άκρων με Απτική Διεπιφάνεια
 
Σχεδιασμός και κατασκευή υβριδικού ποδηλάτου 
 
Χαρακτηρισμός κίνησης άνω άκρων
 
Σχεδιασμός και κατασκευή μικρο-υποβρυχίου για αρχαιολογικές εξερευνήσεις
 
Κατασκευή υποβρυχίου διερεύνησης βυθού
 
 
CLAUS REBHOLΖ
Polymer nanocomposites prepared by ultrasonic welding
 
Nanoporous carbons for water purification
 
The effect of severe plastic deformation by high-pressure torsion on Al/Ni powders
 
Controllable penetration of soft gelatinous materials by hard solids to create channel networks
 
Evaluation of a finger implant tester/simulator
 
Design improvement of a solar cooker 
 
 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Υπολογιστική προσομοίωση συρρίκνωσης όγκου στον ανθρώπινο πνεύμονα μετά από ραδιοθεραπεία / Simulating lung cancer regression due to radiotherapy
 
Μαθηματική μοντελοποίηση πειραματικών διατάξεων καρκινικών σφαιροειδών σε υποξικές συνθήκες / Mathematical modelling of in-vitro tumour spheroids under hypoxic conditions
 
Μαθηματική μοντελοποίηση πειραματικών διατάξεων καρκινικών σφαιροειδών υπό ακτινοβολία / Mathematical modelling of in-vitro tumour spheroids subjected to radiation
 
Μοντελοποίηση ανάπτυξης πολυκυτταρικών πληθυσμών διαμέσω διακριτών υπολογιστικών μοντέλων / In-silico multi-cellular population growth using a discrete modelling approach
 
Υπολογιστική ανάλυση μη-γραμμικών ανισότροπων ελαστικών σωμάτων διαμέσω της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων / Computational analysis of nonlinear anisotropic elastic solids via the Finite Element Method
 
Προσομοίωση ελαστοπλαστικών υλικών διαμέσω της μεθόδου Ισογεωμετρικής Ανάλυσης / Simulating the mechanical behaviour of elastoplastic solids via the Isogeometric analysis method
 
Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς ασυμπίεστων και σχεδόν ασυμπίεστων ελαστικών σωμάτων διαμέσω της μεθόδου Ισογεωμετρικής Ανάλυσης / Simulating the mechanical behaviour of incompressible and near-incompressible elastic solids via the Isogeometric analysis method
 
Κυματική διάδοση διατμητικών κυμάτων σε μη-γραμμικά ελαστικά σώματα - ανάλυση της επίδρασης της ανομοιογένειας και ανισοτροπίας του υλικού / Shear-wave propagation in nonlinear elastic solids - investigating the effect of material inhomogeneity and anisotropy
 
Προσομοίωση μη-μόνιμης ιξώδους ροής σε ελαστικά τριχοειδή αγγεία / Simulating unsteady viscous flow in elastic microcapilaries
 
 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
A GPU-based Numerical wave tank
 
Design of a solar drying system
 
Design of Solar air collectors (Simulations, using Low-Mach approximations)
 
Natural convection of heated cylinders in a cavity (using non-Oberbeck-Boussinesq and Low-Mach approximations).
 
Simulations of thermal storage, using variable water properties. 
 
Σχεδιασμός και κατασκευή μικρο-υποβρυχίου για αρχαιολογικές εξερευνήσεις
 
Κατασκευή υποβρυχίου διερεύνησης βυθού
 
 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υπολογιστική ανάλυση της λειτουργίας στεντ για αντιμετώπιση αθηρωματικής πλάκας.
 
Μελέτη επικόλησης νανοσωματιδίων σε πειραματική διάταξη στρωτής ροής μεταξύ παράλληλων πλακών.
 
Μελέτη της ανάπτυξης καρκινικών όγκων του μαστού και της επίδρασης των μηχανικών τάσεων σε αυτή
 
Ανάλυση μηχανικής λειτουργίας προσθετικού ιστού με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων 
 
Σχεδιασμός οδοντικών εμφυτευμάτων με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων 
 
Πειραματική και υπολογιστική μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς βιολογικών ιστών
 
Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την μεταφορά ρευστού και φαρμάκων σε όγκους
 
Thermomechanical response of soft biological tissues under tensile loading conditions
 
Μοντελοποίηση μεταφοράς φαρμάκων σε συμπαγής καρκινικούς όγκους με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών 
 
 
 
 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Σχεδιασμός και αυτόματος έλεγχος προσαρμοστικών αρχιτεκτονικών κατασκευών / Design and control of adaptive architecture building structures.
 
Σχεδιασμός και αυτόματος έλεγχος αναδιπλούμενων μηχανισμών με εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική / Design and control of foldable and self-erectable mechanisms with applications in Architecture.
 
Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ρομποτικών βραχιόνων (δυναμική & αυτόματος έλεγχος) / Modelling and simulation of robotic manipulation systems (multibody dynamics & control).
 
Σχεδιασμός καιέλεγχος μηχανισμών για τηλερομποτικά ιατρικά συστήματα διαγνωστικών υπερήχων / Design and control of remote-center-of-motion (RCM) mechanisms for ultrasound telerobotic diagnosis.
 
Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος χαρταετού για μετεωρολογικές μετρήσεις / Development of an autonomous kite system for meteorological measurements.
 
Ανάπτυξησυστήματος ρομποτικού χαρταετού για εφαρμογές αεροφωτογράφισης / Development of a robotic kite system for “Kite Aerial Photography” applications.
 
Ρομποτικά συστήματα για φροντίδα ηλικιωμένων / Assistive robotics for elderly care.
 
Κινητά ρομποτικά συστήματα για νοσοκομειακές εφαρμογές / Mobilerobotic systems in healthcare