Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών |Περιγραφή μαθημάτων|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Έντυπα και Έγγραφα


 

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο 

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 025           Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι  5 MAΣ 026            Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ     5
MAΣ 029           Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας  5 ΓΛΩ 104             Αγγλική για Τεχνικά Θέματα  5
ΓΛΩ 100            Αγγλικά Γενικής Μορφής
 5 MMΚ 107           Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό       5
MMK 105          Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση  5 MMΚ 125           Στατική  5
MMK 106          Εισαγωγή στη Μηχανική 5 MMΚ 155           Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι  5
MMK 145          Σχεδίαση με τη χρήση Υπολογιστών 5 MMΚ 156           Χημεία για Μηχανικούς         5
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 027           Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 5 MMΚ 208           Προγραμματισμός και Αριθμητικές Μέθοδοι 5
MMΚ 215          Θερμοδυναμική Ι 5 MMΚ 216            Μηχανική Ασυμπίεστων Ρευστών Ι 5
MMΚ 225          Δυναμική 5 MMΚ 217            Μεταφορά Θερμότητας 5
MMΚ 226          Μηχατρονική Ι 5 MMΚ 227            Ταλαντώσεις 5
MMΚ 255          Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 5 MMΚ 228            Μηχατρονική ΙΙ 5
MMΚ 256          Μηχανική Στερεών 5 ΜΜΚ 257            Αντοχή Υλικών 5
                                                                                               Σύνολο 30                                                                                                Σύνολο 30
5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MMΚ 315           Θερμοδυναμική ΙΙ 6 MMΚ 316             Μηχανική Ασυμπίεστων Ρευστών ΙΙ 6
MMΚ 307           Αριθμητικές Μέθοδοι
6 MMΚ 318             Θερμικές Μηχανές 6
MMΚ 325           Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών       Συστημάτων
6 MMΚ 327             Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 6
MMΚ 345           Στοιχεία Μηχανών 6 MMΚ 346             Μηχανολογικός Σχεδιασμός 6
MMΚ 347           Σχεδίαση και Κατασκευαστική
6 MMΚ 348             Κατασκευαστικές Διεργασίες 6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 405           Διπλωματική Εργασία I  7 ΜΜΚ 406             Διπλωματική Εργασία II  8
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
                            Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
       
 
 

 

KAT΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τίτλος-Κωδικός μαθήματος                                                                                                   Π.Μ.

ΜΜΚ 416         Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός                                                               6 

ΜΜΚ 417         Συστήματα Ενέργειας                                                                                    6

MMΚ 418         Συμπιεστή Ροή                                                                                                6

MMΚ 419         Σύγχρονα Εργαλεία Υπολογιστικής Μηχανικής                                        6

ΜΜΚ 420         Ρομποτική                                                                                                        6

MMK 421         Προχωρημένη Δυναμική και Εφαρμογές                                                   6

ΜΜΚ 426         Θεωρία Δονήσεων και Εφαρμογές                                                              6

ΜΜΚ 436         Μηχανική Κυττάρων και Ιστών                                                                    6

MMΚ 442         Εφαρμογές Κατασκευαστικής με Τεχνολογία Λέιζερ                               6

MMK 443         Προηγμένες Διεργασίες Επεξεργασίας Μετάλλων                                   6

MMΚ 451         Ανάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας                 6

                           με Πεπερασμένα Στοιχεία                                                                                

ΜΜE 456         Iδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών                                                        6

ΜΜΚ 457         Ιδιότητες Υλικών: Τεχνικές Μετρήσεων και Δοκιμών                              6

ΜΜΚ 458         Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον                                                             6

MMΚ 459         Επιστήμη, Τεχνολογία και Κατασκευαστική Ινωδών Υλικών                  6

 

Πληροφορίες για φοιτητές Erasmus που ενδιαφέρονται για το Τμήμα ΜΜΚ βρίσκονται μόνο στην αγγλική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
%MCEPASTEBIN%