Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Φοιτητές ERASMUS+|Έντυπα και Έγγραφα


 

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 025           Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι  5 MAΣ 026            Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ     5
MAΣ 029           Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας  5 ΓΛΩ 104             Αγγλική για Τεχνικά Θέματα  5
ΓΛΩ 100            Αγγλικά Γενικής Μορφής
 5 MMΚ 107           Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό       5
MMK 105          Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση  5 MMΚ 125           Στατική  5
MMK 106          Εισαγωγή στη Μηχανική 5 MMΚ 155           Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι  5
MMK 145          Σχεδίαση με τη χρήση Υπολογιστών 5 MMΚ 156          Χημεία για Μηχανικούς         5
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 027           Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 5 MMΚ 208            Προγραμματισμός και Αριθμητικές Μέθοδοι 5
MMΚ 215          Θερμοδυναμική Ι 5 MMΚ 216            Μηχανική  Ρευστών Ι 5
MMΚ 225          Δυναμική 5 MMΚ 217            Μεταφορά Θερμότητας 5
MMΚ 226          Μηχατρονική Ι 5 MMΚ 227            Ταλαντώσεις 5
MMΚ 255          Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 5 MMΚ 228            Μηχατρονική ΙΙ 5
MMΚ 256          Μηχανική Στερεών 5 ΜΜΚ 257            Αντοχή Υλικών 5
                                                                                               Σύνολο 30                                                                                                Σύνολο 30
5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MMΚ 315           Θερμοδυναμική ΙΙ 6 MMΚ 316             Μηχανική Ρευστών ΙΙ 6
MMΚ 307           Αριθμητικές Μέθοδοι
6 MMΚ 318             Θερμικές Μηχανές 6
MMΚ 325           Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών       Συστημάτων
6 MMΚ 327             Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 6
MMΚ 345           Στοιχεία Μηχανών 6 MMΚ 346             Μηχανολογικός Σχεδιασμός 6
MMΚ 347           Σχεδίαση και Κατασκευαστική
6 MMΚ 348             Κατασκευαστικές Διεργασίες 6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 405           Διπλωματική Εργασία I  7 ΜΜΚ 406             Διπλωματική Εργασία II  8
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
                            Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
       
 
 

 

 
%MCEPASTEBIN%
KAT΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  
Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος Π.Μ
ΜΜΚ 416 Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός    
  6
ΜΜΚ 417 Συστήματα Ενέργειας
  6
MMΚ 418 Συμπιεστή Ροή                  
  6
MMΚ 419 Σύγχρονα Εργαλεία Υπολογιστικής Μηχανικής   6
ΜΜΚ 420 Ρομποτική   6
MMK 421 Προχωρημένη Δυναμική και Εφαρμογές   6
ΜΜΚ 426 Θεωρία Δονήσεων και Εφαρμογές
  6
MMK 435 Εισαγωγή στην Βιολογική και Βιοϊατρική Μηχανική   6
ΜΜΚ 436 Μηχανική Κυττάρων και Ιστών
  6
MMΚ 442 Εφαρμογές Κατασκευαστικής με Τεχνολογία Λέιζερ   6
MMK 443 Προηγμένες Διεργασίες Επεξεργασίας Μετάλλων   6
Ανάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας με Πεπερασμένα Στοιχεία
  6
ΜΜΚ 452 Εισαγωγή στη ΝανοΕπιστήμη και Νανοτεχνολογία   6
ΜΜE 456 Iδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών
  6
ΜΜΚ 457 Ιδιότητες Υλικών: Τεχνικές Μετρήσεων και Δοκιμών
  6
ΜΜΚ 458 Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον   6
MMΚ 459 Επιστήμη, Τεχνολογία και Κατασκευαστική Ινωδών Υλικών   6
  
   
 
Πίνακας Προαπαιτούμενων Μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 
Πληροφορίες για φοιτητές Erasmus που ενδιαφέρονται για το Τμήμα ΜΜΚ βρίσκονται μόνο στην αγγλική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ