Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών |Περιγραφή μαθημάτων|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Έντυπα και Έγγραφα


 Διδασκαλία Μαθημάτων

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 
Προπτυχιακά Μαθήματα
 
 
 

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο 

                                                                          1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ                                                                                                                                                                   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος-Κωδικός μαθήματος

Π.Μ.

  Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ.
MAΣ 025           Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι  5 MAΣ 026            Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ     5
MAΣ 029           Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας  5 ΓΛΩ 104             Αγγλική για Τεχνικά Θέματα  5
ΓΛΩ 100            Αγγλικά Γενικής Μορφής
 5 MMΚ 107           Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό       5
MMK 105          Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση  5 MMΚ 125           Στατική  5
MMK 106          Εισαγωγή στη Μηχανική 5 MMΚ 155           Επιστήμη και τεχνολογία Υλικών Ι  5
MMK 145          Σχεδίαση με τη χρήση Υπολογιστών 5 MMΚ 156           Χημεία για Μηχανικούς         5
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 027           Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 5 MMΚ 218            Προγραμματισμός και Αριθμητικές Μέθοδοι 5
MMΚ 215          Θερμοδυναμική Ι 5 MMΚ 216            Μηχανική ασυμπίεστων ρευστών Ι  
MMΚ 225          Δυναμική 5 MMΚ 217            Μεταφορά θερμότητας 5
MMΚ 226          Μηχατρονική Ι 5 MMΚ 227            Ταλαντώσεις 5
MMΚ 255          Επιστήμη και τεχνολογία Υλικών ΙΙ 5 MMΚ 228            Μηχατρονική ΙΙ 5
MMΚ 256          Μηχανική στερεών 5 ΜΜΚ 257            Αντοχή Υλικών 5
                                                                                               Σύνολο 30                                                                                                Σύνολο 30
5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MMΚ 315           Θερμοδυναμική ΙΙ 6 MMΚ 316             Μηχανική Ασυμπίεστων Ρευστών ΙΙ  
MMΚ 317           Αριθμητικές Μέθοδοι
6 MMΚ 318             Θερμικές Μηχανές 6
MMΚ 325           Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών       Συστημάτων
6 MMΚ 327             Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 6
MMΚ 345           Στοιχεία Μηχανών 6 MMΚ 346             Μηχανολογικός Σχεδιασμός 6
MMΚ 347           Σχεδίαση και Κατασκευαστική
6 MMΚ 348             Κατασκευαστικές Διεργασίες 6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 405           Διπλωματική Εργασία I  7 ΜΜΚ 406             Διπλωματική Εργασία II  8
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
                            Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
       
 
 

 

KAT΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τίτλος-Κωδικός μαθήματος                                                                                                   Π.Μ.

ΜΜΚ 416         Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός                                                               6 

ΜΜΚ 417         Συστήματα Ενέργειας                                                                                    6

MMΚ 418         Συμπιεστή Ροή                                                                                                6

MMΚ 419         Σύγχρονα Εργαλεία Υπολογιστικής Μηχανικής                                        6

ΜΜΚ 426         Θεωρία Δονήσεων και Εφαρμογές                                                             6

ΜΜΚ 427         Δυναμική Μηχανών και Μηχανισμών                                                        6

ΜΜΚ 436         Μηχανική Κυττάρων και Ιστών                                                                    6

MMΚ 442         Λέιζερ και οι Εφαρμογές τους                                                                      6

MMΚ 451         Ανάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας                 6

                           με Πεπερασμένα Στοιχεία                                                                                

ΜΜE 456         Iδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών                                                        6

ΜΜΚ 457         Εισαγωγή στη Μετρολογία και Χαρακτηρισμός Υλικών                          6

ΜΜΚ 458         Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον                                                             6

MMΚ 459         Επιστήμη, τεχνολογία και κατασκευαστική ινωδών υλικών                   6

 

 
%MCEPASTEBIN%