• Γεωργία Παπαπαρασκευά (Ερευνητικό Πρόγραμμα GELY – Geothermal Collector Pipe with Magneoactive Thermally Conductive Fillers and Geometrical Features to increase the heat difference, the energetic benefit and the overall System Performance).
  • Έλλη Συμεού (Eρευνητικό Πρόγραμμα ΤHERMOSS – Sustainable Thermoelectric Modules based on Non-toxic Silicides and Sulphides for Recovery of Waste Power Generation).
  • Παναγιώτης Ιωάννου (Eρευνητικό Πρόγραμμα CIGS – Αn alternative method of fabricating CIGS-based thin-film solar cells using pulsed laser deposition).
  • Γιώργος Μεσαρίτης (Ερευνητικό Πρόγραμμα MarTEnergy – Sustainable and affordable Half-Heusler based  Thermoelectric Converters for Utilization of Waste Heat into Electrical Power in Marine Applications).
  • Ιωάννα Ιωάννου (Ερευνητικό Πρόγραμμα MarTEnergy – Sustainable and affordable Half-Heusler based Thermoelectric Converters for Utilization of Waste Heat into Electrical Power in Marine Applications).
  • Κρίνη Χαριλάου (Eρευνητικό Πρόγραμμα ΤHERMOSS – Sustainable Thermoelectric Modules based on Non-toxic Silicides and Sulphides for Recovery of Waste Power Generation).
  • Χριστιάνα Νικολάου (Ερευνητικό Πρόγραμμα SOLACE – CIGS and CZTSSe-based thin film solar cells fabricated by pulsed laser deposition for terrestrial and space applications).
  • Φώτιος Μπεκρής (Ερευνητικό Πρόγραμμα CancerNanoMED – Center for Preclinical Evaluation and Optimization of Cancer Nanomedicines).
  • Μυροφόρα Παναγή (Ερευνητικό Πρόγραμμα CancerNanoMED – Center for Preclinical Evaluation and Optimization of Cancer Nanomedicines).