Το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Βιοϊατρικής Μηχανικής δημιουργήθηκε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στην περιοχή των εφαρμογών των θετικών επιστημών και της μηχανικής στην Βιοϊατρική. Αποτελεί ένα διατμηματικό πρόγραμμα που δίδεται στο Πανεπιστήμιο με την συνεργασία των τμημάτων: Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστημών Πληροφορικής και Βιολογικών Επιστημών. Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου όλων των κλάδων και τμημάτων και μπορεί ο φοιτητής να εγγραφεί στο πρόγραμμα μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και παράλληλα με τις σπουδές του κυρίως πτυχίου του. Ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει τουλάχιστον δέκα μαθήματα και 60 πιστωτικές μονάδες από τα μαθήματα που προσφέρονται στα συνεργαζόμενα τμήματα και εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Με το πέρας των σπουδών, δίδεται ένα δευτερεύον, ξεχωριστό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρο στην Βιοϊατρική Μηχανική. Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε στον συντονιστή του  προγράμματος, Επ. Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο.

Για πληροφορίες σχετικά με της ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματος, κα Μαρία Μάρκου ( τηλ: 2289 2248, email: [email protected]).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Βιοϊατρικής Μηχανικής πατήστε εδώ