Εισαγωγή σε βασικές τεχνικές πειραματισμού, στη μέτρηση φυσικών παραμέτρων, στην στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων, σε γραφικές μεθόδους παρουσίασης δεδομένων και στη συγγραφή εργαστηριακών αναφορών.

Πειραματικές ασκήσεις:
 • Αρχή διατήρησης γραμμικής ορμής,
 • Προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με χρήση εκκρεμούς
 • Καταστατική εξίσωση - Νόμος του Hooke,
 • Αρχή διατήρησης της ενέργειας: Ροπή – έργο,
 • Ροπές παραλλήλων και μη δυνάμεων,
 • Ροπή Αδράνειας,
 • Προσδιορισμός συντελεστή τριβής,
 • Θερμική διαστολή,
 • Ειδική θερμοχωρητικότητα,
 • Νόμοι του Boyle και Charles,
 • Προσδιορισμός ιξώδους ρευστών.
Διδακτικό εργαστήριο που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των μαθημάτων:
 • Μηχανική Ρευστών
 • Θερμοδυναμική
 • Μεταφορά Θερμότητας
Πειραματικές Ασκήσεις:
 • Οριζόντια υποηχητική αεροσήραγγα ανοικτού τύπου
 • Ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός
 • Διαφορικό μανόμετρο χειρός
 • Διαφορικά μανόμετρα τύπου U
 • Σωλήνες pitot
 • Μετρητής ηλιακής ακτινοβολίας χειρός
 • Αισθητήρες ακτινοβολίας – τύπου θερμοστοιβάδας
 • Σύστημα ανεμομετρίας TSI (hot-wires)
 • Θερμοζεύγη / Αισθητήρες θερμοκρασίας
 • Θερμικά ροόμετρα
Πειραματικές Ασκήσεις:
 • Αποσυναρμολόγηση-Συναρμολόγηση Βενζινοκινητήρα,
 • Μέτρηση ροπής και ισχύος μηχανής εσωτερικής καύσης,
 • Μέτρηση καυσαερίων
Πειραματικές Ασκήσεις:
 • Μελέτη κυκλωμάτων σταθερής τάσης με αντιστάσεις σε σειρά, παράλληλα και το ποτενσιόμετρο.
 • Μελέτη φόρτισης πυκνωτή και αντίστασης σε σειρά με πηνίο και κατασκευή απλού ηλεκτρομαγνήτη.
 • Χρήση παλμογράφων και προσδιορισμός ισχύος και συντελεστή ισχύος σε εναλλασσόμενα κυκλώματα,
 • Μελέτη μετασχηματιστών όπως και η δίοδος υπό ορθή και ανάστροφη πόλωση αλλά και η γέφυρα μερικής και πλήρους ανόρθωσης.
 • Πειραματικές ασκήσεις με τη χρήση του λογισμικού LabView και κάρτες επεξεργασίας (ADC / DAC) με ψηφιακά κυκλώματα , πύλες AND, OR, NAN, NOR, NOT, XOR και προγραμματισμός με PLC.
Πειραματικές Ασκήσεις:
 • Καθορισμός της συμπεριφοράς μεταλλικών υλικών που καταπονούνται σε εφελκυστικά φορτία και ο προσδιορισμός των μηχανικών τους ιδιοτήτων, όπως είναι η τάση αναλογίας, η τάση διαρροής, η τάση θραύσεως, το μέτρο ελαστικότητας του Young, η ολκιμότητα, η επιμήκυνση θραύσεως.
 • Μέτρηση της σκληρότητας διαφόρων μετάλλων με στατική διείσδυση διαφόρων διεισδυτών.
 • Μελέτη της συμπεριφοράς πρισματικών μεταλλικών δοκών που υποβάλλονται σε καμπτική καταπόνηση.
Πειραματικές Ασκήσεις:
 • Κρυσταλλική δομή και ατέλειες
 • Δοκιμή Πρόσκρουσης
 • Μεταλλογραφία
 • Διαγράμματα Φάσεων
 • Επιλογή Κατάλληλων Υλικών με τη χρήση λογισμικού
Πειραματικές Ασκήσεις
 • Ανάπτυξη Μοντέλου Μηχανικών και Ηλεκτρικών Μερών
 • Υπολογισμός Παραμέτρων
 • Μέθοδος Απόκρισης Συχνότητας
 • Χρήση Διδακτικού Εργαστηρίου για τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων:
  • Σχεδίαση και Κατασκευαστική
  • Κατασκευαστικές Διεργασίες
  Εξοπλισμός
  • Lethe (HAAS)
  • Mill (HAAS)
  • 3D Printer (Ultimaker)
  • 3D Printer (Markforged)
  • Thermoforming centre
  • Milling and Drilling machine
  • Electro-Discharge Machining
  • Scanny 3D
  Πειραματικές Ασκήσεις
  • Κατασκευή και Βαθμονόμηση Θερμοζεύγους
  • Μέτρηση πυκνότητας Ηλιακής Ισχύος
  • Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης ΦΒ
  Πειραματικές Ασκήσεις/Επιδείξεις

  Σύνθεση, χαρακτηρισμός και κατεργασία πολυμερών και σύνθετων υλικών βασισμένων σε πολυμερή με στόχο την περαιτέρω μελέτη τους σε βιοϊατρικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές οπτοηλεκτρονικές και άλλες εφαρμογές.

  Πειραματικές Ασκήσεις/Επιδείξεις
  • Μετρήσεις δομικών ιδιοτήτων σε ογκώδη (bulk) υλικά και λεπτά υμένια
  • Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με την μέθοδο ιοντοβολής (RF/DC sputtering)
  Το εργαστήριο υπολογιστών χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των πιο κάτω μαθημάτων:
  • Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή Επιστήμη Υλικών και μηχανολογία ΙΙ
  • Προγραμματισμός και υπολογιστικοί μέθοδοι
  • Ανάλυση στερεών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. γραμμικά και δυναμικά προβλήματα
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Θερμοδυναμική
  • Φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας
  • Συστήματα ενέργειας
  Software
  • Solidworks, Autocad
  • Matlab
  • ABAQUS, 20+, COMSOL
  • Fortran (Force version 2.0.9), etc