Αγαπητοί επισκέπτες,
 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής σε Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, CY-Biiobank, η ιστοσελίδα μας έχει μετοικίσει στις 16 Σεπτεμβρίου, 2020 εδώ:  https://biobank.cy/
Για οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες από εδώ και πέρα αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να επισκέπτεστε τη νέα ιστοσελίδα.