Θερινό Εντατικό Πρόγραμμα 2024

1 Ιουλίου 2024 – 9 Αυγούστου 2024 (150 διδακτικές ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων)

> 5 φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, και Παρασκευή 09:00-14:00 (5 ώρες με διάλειμμα)

Α1 για αρχάριους διά ζώσης ή διαδικτυακό
Α2 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Α διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Β διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ2 διά ζώσης ή διαδικτυακό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – 31 Μαΐου 2024 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) – Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ημερομηνία!

 • Τέλος Εγγραφής: 25 ευρώ – για κάθε επίπεδο
 • Δίδακτρα: 400 ευρώ – για κάθε επίπεδο (είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης).
  • Tο συνολικό ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων! Πληροφορίες για υποτροφίες ΕΔΩ
 • Βιβλία: 27-30 ευρώ

Για την εγγραφή:

1. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες-βοήθεια ΕΔΩ

2. Κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main (Εγγραφές: από 20 Μαΐου 2024)

3. Πληρώστε το τέλος εγγραφής: 25 ευρώ (υποχρεωτικό για όλους, δεν επιστρέφεται)

 

Σημείωση: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Σπουδάστριες/Σπουδαστές με περισσότερες από 6 απουσίες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και δεν θα λάβουν πιστοποιητικό. Για τα διαδικτυακά μαθήματα είναι υποχρεωτική η σύνδεση μέσω υπολογιστή (όχι κινητού τηλεφώνου) και η ενεργή συμμετοχή με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.


Χειμερινό Εντατικό Πρόγραμμα 2024

9 Σεπτεμβίου 2024 – 13 Δεκεμβρίου 2024 (156 διδακτικές ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων)

> 4 φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και Πέμπτη 18:00-21:00 (3 ώρες με διάλειμμα)

Α1 για αρχάριους διά ζώσης ή διαδικτυακό
Α2 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Α διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Β διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ2 διά ζώσης ή διαδικτυακό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – 31 Ιουλίου 2024 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) – Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ημερομηνία!

 • Τέλος Εγγραφής: 25 ευρώ – για κάθε επίπεδο
 • Δίδακτρα: 400 ευρώ – για κάθε επίπεδο (είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης).
  • Tο συνολικό ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων! Πληροφορίες για υποτροφίες ΕΔΩ
 • Βιβλία: 27-30 ευρώ

Για την εγγραφή:

1. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες-βοήθεια ΕΔΩ

2. Κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main (Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο)

3. Πληρώστε το τέλος εγγραφής: 25 ευρώ (υποχρεωτικό για όλους, δεν επιστρέφεται)

 

Σημείωση: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Σπουδάστριες/Σπουδαστές με περισσότερες από 6 απουσίες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και δεν θα λάβουν πιστοποιητικό. Για τα διαδικτυακά μαθήματα είναι υποχρεωτική η σύνδεση μέσω υπολογιστή (όχι κινητού τηλεφώνου) και η ενεργή συμμετοχή με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.


Χειμερινό Μη-Εντατικό Πρόγραμμα 2024-2025

9 Σεπτεμβίου 2024 – 11 Απριλίου 2025 (156 διδακτικές ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων)

> 2 φορές την εβδομάδα: Τρίτη και Πέμπτη 18:00-21:00 (3 ώρες με διάλειμμα)

Α1 για αρχάριους διά ζώσης
Α2 διά ζώσης
Β1 διά ζώσης
Β2Α δια ζώσης
Β2Β δια ζώσης
Γ1 δια ζώσης
Γ2 δια ζώσης

> 3 φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 19:00-21:00 (2 ώρες με διάλειμμα)

Α1 για αρχάριους διαδικτυακό
Α2 διαδικτυακό
Β1 διαδικτυακό
Β2Α διαδικτυακό
Β2Β διαδικτυακό
Γ1 διαδικτυακό
Γ2 διαδικτυακό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – 31 Ιουλίου 2024 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) – Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ημερομηνία!

 • Τέλος Εγγραφής: 25 ευρώ – για κάθε επίπεδο
 • Δίδακτρα: 400 ευρώ – για κάθε επίπεδο (είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης).
  • Tο συνολικό ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων! Πληροφορίες για υποτροφίες ΕΔΩ
 • Βιβλία: 27-30 ευρώ

Για την εγγραφή:

1. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες-βοήθεια ΕΔΩ

2. Κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main (Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο)

3. Πληρώστε το τέλος εγγραφής: 25 ευρώ (υποχρεωτικό για όλους, δεν επιστρέφεται)

 

Σημείωση: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Σπουδάστριες/Σπουδαστές με περισσότερες από 9 απουσίες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και δεν θα λάβουν πιστοποιητικό. Για τα διαδικτυακά μαθήματα είναι υποχρεωτική η σύνδεση μέσω υπολογιστή (όχι κινητού τηλεφώνου) και η ενεργή συμμετοχή με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.


Εαρινό Εντατικό Πρόγραμμα 2025

13 Ιανουαρίου 2025 – 11 Απριλίου 2025 (156 διδακτικές ώρες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων)

> 4 φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και Πέμπτη 18:00-21:00 (3 ώρες με διάλειμμα)

Α1 για αρχάριους δια ζώσης ή διαδικτυακό
Α2 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Α διά ζώσης ή διαδικτυακό
Β2Β διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ1 διά ζώσης ή διαδικτυακό
Γ2 διά ζώσης ή διαδικτυακό

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – 31 Οκτωβρίου 2024 10:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) – Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ημερομηνία!

 • Τέλος Εγγραφής: 25 ευρώ – για κάθε επίπεδο
 • Δίδακτρα: 400 ευρώ – για κάθε επίπεδο  (είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης).
  • Tο συνολικό ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων! Πληροφορίες για υποτροφίες ΕΔΩ
 • Βιβλία: 27-30 ευρώ

Για την εγγραφή:

1. Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες-βοήθεια ΕΔΩ

2. Κάντε εγγραφή στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main (Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο)

3. Πληρώστε το τέλος εγγραφής: 25 ευρώ (υποχρεωτικό για όλους, δεν επιστρέφεται)

 

Σημείωση: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Σπουδάστριες/Σπουδαστές με περισσότερες από 6 απουσίες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και δεν θα λάβουν πιστοποιητικό. Για τα διαδικτυακά μαθήματα είναι υποχρεωτική η σύνδεση μέσω υπολογιστή (όχι κινητού τηλεφώνου) και η ενεργή συμμετοχή με ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.