Προσωπικό

Καθηγήτρια, Διευθύντρια 
 
Σταματία Λαουμτζή Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μιχάλης Μιχαήλ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αλίσια Φεντίνα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αγάθη Χαραλάμπους
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αθηνά Βαλδραμίδου
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Χαρίκλεια Παπαγιάννη  Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Σοφία Ιωάννου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Παρασκευή Βασιλείου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Ιωάννα Σκορδή   Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
Μαρία Χριστοδούλου Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας
   
Ηρώ Τζίμα Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Σπυριδώνα Θεοφάνους Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Μπέλλα Κυριάκοβα Ωρομίσθια Προπτυχιακή Φοιτήτρια