Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναι κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της ΔΑΔ.

Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Society for Human Resource Management (SHRM) - USA

The Cranfield Network on International Human Resource Management (Cranet)

Chartered Institute of Personnel and Development (UK)

Μαρτυρίες Φοιτητών/τριών και Διδακτικού Προσωπικού

Εκδηλώσεις