1. Συμπληρώστε την αίτηση σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Ywh7KlBF1A8hLW7p1
  2. Μάθετε αν γίνατε αποδεκτοί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  3. Αν έχετε επιλεγεί, πληρώστε τα τέλη του προγράμματος.
  4. Παρακολουθείστε τα μαθήματα και τα εργαστήρια που έχετε εγγραφεί. Μετά από την ολοκλήρωση τους θα πάρετε
    • Βεβαίωση Συμμετοχής ή
    • Βεβαίωση Συμμετοχής με Αναλυτική Βαθμολογία, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τους στόχους σας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο επιλογές που έχετε, πατήστε εδώ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας email: mschrm@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνήστε μας: +357 22893635, +357 22893740, +357 22893650

Κάνετε αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Ywh7KlBF1A8hLW7p1