Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς. Ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιοσυγκρασίες των οργανισμών που λειτουργούν στην Κύπρο και του Κυπριακού κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος.

Μέσω των προσφερόμενων διαλέξεων, παρέχει την ακαδημαϊκή γνώση και το υπόβαθρο για την εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια στιγμή, μέσω των εργαστηρίων, προετοιμάζει τους/τις επαγγελματίες στον χώρο για να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπων ενός οργανισμού.

Το Πρόγραμμα θα προσθέσει αξία στους/τις φοιτητές/τριες σαν άτομα και σαν επαγγελματίες αλλά και στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Πανεπιστημίου. Τέλος θα προσθέσει αξία στην τοπική οικονομία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Αποφοιτώντας από το Πρόγραμμα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να:

  • Αναπτύξουν τα ταλέντα στους οργανισμούς τους
  • Ηγηθούν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
  • Εντοπίσουν τις πρακτικές Δ.Α.Δ που θα στηρίξουν την στρατηγική και να βελτιώσουν την απόδοση των οργανισμών τους
  • Κάνουν καριέρα σε μια μεγάλη ποικιλία ρόλων και οργανισμών
  • Διατελέσουν επιχειρηματικοί εταίροι στους οργανισμούς τους