• Θα προετοιμαστείτε για μια καριέρα στον χωρο όπου θα χρησιμοποιείτε τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπων ενός οργανισμού
  • Θα εστιάσετε στον ρόλο σας σαν managers και πώς  θα εφαρμόσετε και να αναπτύξετε αποτελεσματικές και αποδοτικές πρακτικές της ΔΑΔ οι οποίες υποστηρίζουν και βοηθούν τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών

  • Θα εξοικειωθείτε με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέσω της βιωματικής μάθησης και με τις αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες στον χώρο
  • Θα αναπτύξετε τις ατομικές και επαγγελματικές σας ικανοτητες, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης και της ομαδικότητας
  • Θα ενισχύσετε τις αναλυτικές και ηγετικές σας δεξιότητες καθώς επίσης και την εννοια της κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες στο χώρο
rsz adult agency business 380769