ΔΑΔ 534: Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού  και Προγραμματισμός Διαδοχής (6 ECTS)

marianna-makri.jpg  

 

 
                                   

Διδάσκουσα: Δρ. Μαριάννα Μακρή

Το μάθημα αυτό παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διαδικασία  εξεύρεσης και τοποθέτησης των κατάλληλων ατόμων στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Καλύπτει διαδικασίες και πρακτικές που διασφαλίζον τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επιλογής και αξιοποίησης ταλέντων, εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις που επηρεάζουν την διαδικασία πρόσληψης, όπως επίσης και τη διαχείριση της διαδοχής. Δίνεται έμφαση στην επιτυχή διεξαγωγή ανάλυσης και περιγραφής εργασίας, αλλά και στα μέσα αξιολόγησης για την επιλογή και τοποθέτηση των σωστών ατόμων σε κάθε θέση εργασίας.

 

 

Ημερομηνίες: 13-20-22-27 Νοε/04-11-18 Δεκ 2019
Ώρα έναρξης: 6:00 μμ

Κόστος συμμετοχής: 450 ευρώ

    

ΔΑΔ 537: Απολαβές και Ωφελήματα (3 ECTS)

 

Διδάσκουσα: Δρ. Μαριάννα Μακρή

Το μάθημα προσεγγίζει την ανταμοιβή και τα ωφελήματα ως στρατηγικό εργαλείο που οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να παρακινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Στοχεύει στην εξέταση των διαφορετικών επιλογών σε ανταμοιβές και ωφελήματα σε ποικίλα οργανωτικά και εθνικά πλαίσια, για να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τις γνώσεις και την κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο καθορίζονται οι πολιτικές ανταμοιβής των εργαζομένων. Τα θέματα που συζητούνται περιλαμβάνουν τις ποικίλες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ανταμοιβής, επιλέγοντας στρατηγικά μια ανταγωνιστική πολιτική ανταμοιβής και την ανάπτυξη εσωτερικών δομών αμοιβών και ωφελημάτων. Το μάθημα εξετάζει επίσης τα κοινωνικά, νομικά, ηθικά και συνδικαλιστικά ζητήματα στη διαχείριση των ανταμοιβών και ωφελημάτων όπως και τις τάσεις που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς.

 

Ημερομηνίες: 29 Νοε/06-13-20 Δεκ 2019
Ώρα έναρξης: 6:00 μμ
Κόστος συμμετοχής: 220 ευρώ

   

Για μια προεπισκόπηση των μαθημάτων που ακολουθούν, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο email: mschrm@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνήστε μας: +357 22893635/+357 22893740/+357 22893650

Κάντε αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Ywh7KlBF1A8hLW7p1