• Θα καλλιεργήσετε ερευνητική κουλτούρα μέσα από τις εργασίες και τη διατριβή σας
  • Θα εκτεθείτε σε διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους και προσεγγίσεις
  • Θα ενισχύσετε τις ερευνητικές σας συνεργασίες με τους/τις ακαδημαϊκούς του προγράμματος καθώς και άλλους φορείς και οργανισμούς
  • Θα αναπτύξετε δεσμούς μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας και θα κατανοήσετε τη σημασία δημιουργίας γνώσης στον τομέα
rsz beard chair computer 840996