ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα (συνολικά 96 ECTS) έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα. Οι απαιτήσεις του Προγράμματος αποτελούνται από 17 μαθήματα (συνολικά 75 ECTS με μαθήματα που κυμαίνονται από 3-9 ECTS), 6 προσανατολισμένα εργαστήρια (συνολικά 6 ECTS, με εργαστήρια που φέρουν 1 ECTS το κάθε ένα) και μια διατριβή 15 ECTS. Όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Η βαθμολόγηση γίνεται σε αριθμητική κλίμακα 0 – 10, με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται σε παρόμοια προγράμματα πρωτοπόρων πανεπιστημίων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε το φυλλάδιο με την περιγραφή μαθημάτων εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Term Course

Code

Course ECTS Contact

Hours

September- October HRM 530 Principles of Management and Work 3 14
HRM 531 Advanced Organizational Behavior 6 28
HRM 532 Human Resource Management and Strategic HR 6 28
HRM 563 Strategic Management 3 14
November- December HRM 565 Leading People 3 14
HRM 533 Comparative & International Human Resource Management 3 14
HRM 540 Quantitative and Qualitative Research Methods 9 42
January-February HRM 534 Employee Selection and Succession Planning 6 28
HRM 574 Workshop on Structures, Job Design and Workforce Planning 1 12
HRM 576 Workshop on Psychometric Measurements 1 12
HRM 538 Managing Change 3 14
HRM 535 Employee Training and Development 6 28
March-April HRM 573 Workshop on Human Resource Information Systems 1 12
HRM 575 Workshop on HR Analytics and Evidence-Based HRM 1 12
HRM 537 Compensation and Rewards Management 6 28
HRM 536 Performance Management 3 14
HRM 539 Entrepreneurship, Creativity and Innovation 3 14
May-June HRM 560 MNCs Employment Systems and Institutions 3 14
HRM 561 The Regulatory Framework of HRM 3 14
HRM 562 Managing Workforce Diversity, Theory and Practice 6 28
HRM 577 Workshop on Negotiations and Conflict Resolution 1 12
July-August HRM 595 Master Thesis I 5 _
September- October HRM 564 Business Ethics and CSR 3 14
HRM 578 Workshop on HR Business Partnering 1 8
HRM 596 Master Thesis II 5 _
November- December HRM 597 Master Thesis III 5 _
TOTAL 96 418