Είμαστε σε επαφή με διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς και συζητούμε τις πιθανές υποτροφίες και βραβεία που θα μπορούσαν να παρέχουν στο πρόγραμμα. Εάν ο οργανισμός σας θα ήθελε να συζητήσει αυτή τη δυνατότητα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Το να γίνετε χορηγός θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του επαγγελματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, προωθώντας την διεύρυνση των μελλοντικών υπαλλήλων και πελατών του οργανισμού σας.

Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας γι’ αυτά τα θέματα!