Τα συνολικά δίδακτρα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 7500 Ευρώ.

Υποτροφίες και δάνεια: