Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας οποιουδήποτε οργανισμού. Με πίστη σε αυτήν την πραγματικότητα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management).

Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναι κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της ΔΑΔ.

Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει αυτό το πρόγραμμα είναι η επικέντρωση στα δύο βασικά στοιχεία θεωρίας και της πρακτικής. Μέσω των προσφερόμενων διαλέξεων, παρέχει την ακαδημαϊκή γνώση για την εξειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Την ίδια στιγμή, μέσω των εργαστηρίων, προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες και ιδιαίτερα εκείνους/ες που είναι επαγγελματίες στον χώρο, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα πρακτικά εργαλεία με σκοπό την ορθότερη διαχείριση των ανθρώπων ενός οργανισμού. Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει επιπρόσθετα τους/τις φοιτητές/τριες να ενδυναμώσουν πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων και τις επικοινωνιακές, αναλυτικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Σας προσκαλούμε σε μία προκλητική και απολύτως ενδιαφέρουσα εμπειρία!

Καθ. Ελένη Σταύρου
Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΔΑΔ