Το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα διαθέτει τα πιο κάτω αρχεία:

Αρχείο Χρήστου και Ευγενίας Πετρώνδα
Αρχείο Ευγένιου Μιχαηλίδη
Αρχείο Λευτέρη Γιαννίδη
Μέρος του αρχείου του Νίκου Νικολαΐδη

Για την ώρα τα αρχεία αυτά είναι κλειστά. Σύντομα θα είναι ανοιχτά για τους ερευνητές.