Εκτύπωση

 

1. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ν.Σ.Π. μπορούν να έχουν φοιτητές και ερευνητές.

2. Η Βιβλιοθήκη του Ν.Σ.Π. δεν είναι δανειστική.

3. Τα αρχεία που απόκεινται στο Ν.Σ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από την εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τον
Διευθυντή του Σπουδαστηρίου.

4. Φωτοτυπίες και μικροφωτογραφίες αρχειακών τεκμηρίων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του
αρχείου.

5. Μέρες και ωρες λειτουργίας: όλες οι εργάσιμες μέρες, 9:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.

 

Κέντρο