Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρώνδα έχουν διεξαχθεί τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

ΗΡΩΪΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ