Σύντομο Μήνυμα
Το Τμήμα Νευρολογίας ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι μια νεοσυσταθείσα κλινική, διδακτική και ερευνητική μονάδα με επίκεντρο τη βελτίωση της κατανόησης και θεραπείας ασθενειών του νευρικού συστήματος. Αποτελείται από την Κλινική Μονάδα και την Μονάδα Έρευνας Νευρολογίας και Νευροεπιστημών Κύπρου (CNRU). Η Κλινική Μονάδα ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στη Λευκωσία. Είναι η πρώτη Νευρολογική Κλινική και η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική στην Κύπρο. Η Μονάδα Έρευνας CNRU στεγάζεται στο Σιακόλειο και ενώνει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία έρευνας και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της έρευνας στη Νευρολογία και στις Νευροεπιστήμες..Διαβάστε περισσότερα