Εκτύπωση

Το περιοδικό Νομομάχεια συνιστά συγγραφικό εγχείρημα των μελών του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Group of Legal Education UCY).

Η Νομομάχεια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας ανάλογο των ενδιαφερόντων των συγγραφέων της, η οποία ταυτόχρονα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους βασικούς δικαιικούς τομείς της νομικής επιστήμης.

 
Θεματογραφία
  • Ιδιωτικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Δημόσιο (Κυπριακό) Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Διεθνές Δίκαιο
 
Ενότητες & Περιεχόμενα
  • Αρθρογραφία
  • Νομοθετική & νομολογιακή επικαιρότητα
  • Επικαιρότητα Νομικού Ομίλου Π.Κ.
  • Αναδημοσίευση δελτίων τύπου Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Περισσότερες Πληροφορίες