Εκτύπωση
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Νομομάχειας !
 

Το δίκαιο είναι ένας συνεχής αγώνας. Λόγος και αντίλογος για το ιδεώδες της δικαιοσύνης και τα όρια των δικαιωμάτων. Σύγκρουση μεταξύ του γράμματος και του πνεύματος του νόμου. Μάχες κατά το ασκείν τη δικηγορία μεταξύ του ωμού ρεαλισμού και του δικηγορικού καθήκοντος. Αγώνας για τη γνώση και την εμπέδωσή της. Οι μάχες των νομικών δεν δίνονται μόνο στα αμφιθέατρα ή στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά σε κάθε έκφανση μιας οργανωμένης κοινωνίας και της καθημερινότητάς μας.

Μέσα σ'αυτό το πνεύμα γεννήθηκε η Νομομάχεια, το φοιτητικό νομικό περιοδικό του Ομίλου φοιτητών Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Νομομάχεια είναι ένα συλλογικό έργο που προέκυψε από την εφευρετικότητα, τη γόνιμη συνεργασία, τη διάθεση συμμετοχής στα κοινά και το πνεύμα προσφοράς των φοιτητών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Νομομάχεια θα εκδίδεται δυο φορές το χρόνο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Στόχος της Νομομάχειας είναι να παρέχει καίριες νομικές αναλύσεις και ενημέρωση για τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε επίπεδο κυπριακού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου και να παρουσιάσει τις δράσεις του ομίλου φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Νομικής του Π.Κ.

Παράλληλα, η Νομομάχεια είναι ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος μιας διαδραστικής παιδαγωγικής διαδικασίας. Η συγγραφή είναι ένα ανώτερο σκαλοπάτι για την εμπέδωση της γνώσης. Στο πνεύμα αυτό, η Νομομάχεια είναι ένα forum γόνιμης φοιτητικής έκφρασης και νομικού προβληματισμού, αποσκοπώντας στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών στη νομική έρευνα και στο γραπτό λόγο. Στόχος της Νομομάχειας δεν είναι μόνο η παραγωγή ενός άψογου, στα μέτρα των δυνατοτήτων των φοιτητών, αποτελέσματος, αλλά κατά κύριο λόγο το συλλογικό και ατομικό ταξίδι προς τη μάθηση στο οποίο οδηγεί η ενασχόληση με τη Νομομάχεια.

Ως ακαδημαϊκή σύμβουλος του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Νομομάχειας, εύχομαι στους συνοδοιπόρους -αναγνώστες της Νομομάχειας καλή ανάγνωση.
 

Τατιάνα – Ελένη Συνοδινού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου