Οι Απογευματινές Δραστηριότητες για τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας πραγματοποιούνται όταν το κάθε τμήμα  έχει τον ελάχιστο αριθμό των 10 παιδιών. Τα τμήματα δεν  υπερβαίνουν τα 15 παιδιά. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι προαιρετικές και σκοπό έχουν την δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η κάθε δραστηριότητα  πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα. Το κόστος περιλαμβάνει την αμοιβή του εκπαιδευτή, της νηπιαγωγού – βοηθού που θα βρίσκεται στην τάξη, τα αναλώσιμα της δραστηριότητας και άλλες ανάγκες του σχολείου (καθαριότητα, φωτισμός κ.α).