Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες, ο άνθρωπος αναπαριστά εμπειρίες, ιδέες, επικοινωνεί, δομεί την ταυτότητα του και δημιουργεί το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η μάθηση και η διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών αποτελούν πράξη, βασίζονται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των παιδιών και θέτουν στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων : τη θέαση, την παρατήρηση και την παραγωγή-δημιουργία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής και για τα παιδιά του Βρεφοκομικού σταθμού τυγχάνουν διαφοροποίησης ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.