Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:
 
- Ο έλεγχος της συμβατότητας των προδιαγραφών εξοπλισμού και προγράμματος με τις προδιαγραφές του ΥΠΠ ως ελάχιστων απαιτήσεων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
 
- Η ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος σε συνεργασία με τη διευθύντρια και το ΥΠΠ, για το βρεφοκομικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.
 
- Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με υλικά και δραστηριότητες, παιδαγωγικά υγιείς και επιστημονικά έγκυρες, ούτως ώστε το νηπιαγωγείο να καταστεί πρότυπο.
 
- Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
 
- Η ανάπτυξη και έλεγχος διαδικασιών αξιολόγησης, συνεχούς-διαμορφωτικής καθώς και τελικής στο τέλος κάθε έτους τόσο για το προσωπικό, όσο και για το νηπιαγωγείο γενικότερα.
 
 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει σε θέματα εκπαίδευσης και απαρτίζεται από:
 
  • Καθηγητής  Ζαχαρίας Ζαχαρίου - Πρόεδρος (Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Αγωγής )
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ιλιάδα Ηλία - Αντιπρόεδρος (Εκπρόσωπος Τμήματος Επιστημών Αγωγής )
  • Το Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο [άρθρο 5.2.1 (β)] ως Γραμματέα, Λειτουργό Πανεπιστημίου, Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης κ. 
  • Άθως Χρυσάφης - Μέλος (Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Διεύθυνσης )
  • Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλάμπους - Μέλος (Εκπρόσωπος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής )
  • Λέκτορας  Άντρια Σιήμη - Μέλος (Εκπρόσωπος Τμήματος Ψυχολογίας )
  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυσούλα Πιτσούλη - Μέλος (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ) - Ακαδημαικό Μέλος άλλης Σχολής (Πέρα της ΣΚΕΑΑ), το οποίο διορίζεται απο την Σύγκλητο
  • Νάσια Χαραλάμπους - Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου  (Διευθύντρια Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού ΠΚ